V poslední fázi pohřbívání (LT C1) zcela převládl žárový pohřební ritus. V této době se setkáváme s deformováním předmětů převážně mečů a listů kopí.

Jedná se zřejmě o rituální znehodnocení předmětu a lze to vysvětlit jako snahu zabránit zneužití zbraně jiným živým nebo znemožnit mrtvému škodit živým.

049 2wPonětovice - Rituálně deformovaný železný meč v železné pochvě, žárové pohřebiště Ponětovice

meče
sekáče
bronzové nádoby, aj.
keramika „dušníky“

Nálezy např. LocheniceLenešice