Lochenice 3 - na nalezišti II, napravo od silnice Hradec Králové - Jaromeř, odkryl archeolog Vít Vokolek roku 1961 žárový hrob s deformovaným železným mečem z 5. století.

Patrně šlo o pohřeb význačného jedince populace popelnicových polí.

lochenice1w

Lochenice 1 - v zahradě bývalého statku J. Vojtíška došlo ke zjištění kostrového hrobu s "milodarem" meče ze 4.-3. století.
Lochenice 2 (?) - v "železnicní sbírce" byl mimo jiné nalezen zlomek náramku ze šnekovitě zdobených polokoulí ze 3. století
Lochenice 4 - na nalezišti V, které se rozkládá severozápadně od obce, prováděli královéhradečtí archeologové dlouhodobé povrchové sběry s nálezy fragmentu keramiky.
Lochenice 5 - na nalezišti VI, ležícím severovýchodně od obce, proběhlo při rozširování železnice (1981) několik archeologických akcí, při nichž se podařilo zjistit stopy osídlení z doby laténské, tedy z doby někdy mezi 5.-1. stoletím.
Lochenice 6 - bezpochyby nejhlouběji nalezený keltský předmět - spona z 5. století - byl vyzdvižen z hloubky 4,8 m v geologickém vrtu v nivě Sendražického potoka severně od obce, asi půl kilometru od lokality
Lochenice 3. Jde o bronzovou sponu bez patiny, tedy žlutohnědě zbarvenou, která "mohla být ztracena u přechodu přes potok"

Encyklopedie Keltů - Čechy, Morava, Slezsko www.keltove.cz

Podrobnosti o lokalitách z období doby železné - latén - Keltové najdete na www.keltove.cz ext link 15