Mohylová pohřebiště, rovněž v kombinaci s plochými hroby v okolí mohyl z 6. až počátku 4. století př. n. l.
znaky: hliněné nebo kamenné náspy mohyl, častěji dodatečné pohřby do starších mohyl, převážně žárový ritus, typická hrobová výbava keramikou, výjimečně "bohaté knížecí" mohyly s prestižní hrobovou výbavou importu, zlata a podobně;

Mohylová pohřebiště
- v některých případech odraz „knížecího“ prostředí: velké mohyly s komorami, jižní a západní Čechy
Ritus: žárový (kostrové špatně ověřitelné /Sedlec-Hůrka/)
Výbava:
Běžné: keramika, bronzové i zlaté šperky, postroje, zbraně (od LT A i meč)
Nejbohatší: dvoukolové vozy, importy (toreutika)

Lokality:

Jižní Čechy: Hradiště u Písku, Skalice, Opařany

Západní Čechy: Sedlec-Hůrka; Šťáhlavy-Hájek, Mírkovice, Chlum u Rokycan, Kaliště-Bezděkov

Střední Čechy: Libčice-Chýnov, Panenský Týnec (LT A), Hořovičky, Želkovice

Východní Čechy: Jaroměř „Na ptáku“

0107 30 w0124 02wmohylawmohyla2wpruvod w

Úprava mohyl
Velké mohyly:
dřevěné komory na povrchu nebo mírně zahloubené
kamenný zával
kamenné věnce
Dodatečné pohřby - Manětín-Hrádek

Malé mohyly:
cca 3-4 m
kamenné pláště
Pohřby jamkové nebo urnové

mohyla3w mohyla3w mohyla3w mohyla3w