Keltoi 1994-2017

Keltové, doba laténská - Encyklopedie KeltůKeltové, doba laténská - Encyklopedie Keltů

Želenice - Liběšice u Bíliny - kultovní objekt nebo domácí svatyně?

Liběšice u Bíliny patřící pod obec Želenice se stala místem osídlení od 7. do 1. st. př. Kr.

Liběšice u Bíliny 1, obec Želenice - v roce 1975 při výkopu vodovodu nalezeny kostrové hroby s bronzovýmí předměty

Liběšice u Bíliny 2, obec Želenice - při dalším záchranném výzkumu bylo zachyceno: dva příkopy, 11 polozemnic, 5-6 zásobnic, dvě vyhřívací zařízení, kůlové jamky a nadzemní stavba z doby okolo roku 500, v níž byla hliněná deska o rozměrech 104 x 89 cm s rytou ornamentikou tří soustředných obdélníků. Toto zařízení kultovního objektu (domácí oltář?) bylo natřeno bílým (vápenným) nátěrem. Další zjištění představuje nález polozemnice ze 3.-2. století, v jejíž podlaze byla zapuštěna mísa, sloužící zřejmě k uchovávání ohně. Tato součást interiéru se jeví typickou pro Podkrušnohoří. Motivace založení pravděpodobně opevněného sídliště, které nemělo jako jiná zázemí v podobě polí a luk, mohla spočívat v kontrole (ochraně) pozemní a vodní komunikace vedoucí úzkým údolím, kde dodnes probíhají klíčové spoje mezi Teplickem a Mosteckem.

19 1w

Zdroj: Keltské opevněné (?) sídliště, kultovní objekt a pohřebiště u Želenic (okres Most) a nález keramického importu na keltském sídlišti u Všechlap (okres Teplice). Teplice 1977

 

Tagy: Svatyně, LT A

Dárci, sponzoři, dobrovolníci

Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

Keltoi je členem

exarc-logocas-logo