Dynastie knížat Velké Moravy vládnoucí v letech 833-906

- zakladatel dynastie Mojmírovců byl Mojmír I.
Postupně vládli: Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Mojmír II.
Za vlády Mojmíra I. se na Moravě započala christianizace prostřednictvím bavorské mise z Pasova. Zřejmě v důsledku smrti byl jeho nástupcem určen synovec Rastislav. Za jeho vlády přišli na Moravu Cyril (Konstantin) a Metoděj. Za vlády Svatopluka dosáhla Velkomoravská říše největšího rozmachu a za vlády Mojmíra II., který bojoval se svým bratrem Svatoplukem II. Byli poraženi pod maďarským náporem kolem roku 906.