Bitva u Wogastisburgu proběhla v roce 631 nebo 632 mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I. u slovanského hradiště jménem Wogastisburg. V této bitvě dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství.

V letech 631/632 byli kdesi na území Sámovy říše přepadeni, oloupeni a zabiti franští kupci. franský král Dagobert I. poslal k Sámovi vyslance Sicharia, aby vymohl náhradu. Vyslanec nebyl úspěšný a proto Dagobert poručil zformovat vojsko z celé východní části Franské říše. To postupovalo ve třech proudech spolu s Langobardy a Alamany. Hlavní proud vedený Dagobertem I. byl po třídením obléhání hradu Wogastisburg poražen a zahnán na útěk.
Kde se nachází hrad Wogastisburg věda zatím nezná odpověď (snad Rubín u Podbořan nebo u Vranova n. Dyjí)...

wogastisburg mapa2

Související články