Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 52 výsledků.

  Kostelecké Horky - Bronzový depot

  Nález je podle expertů v rámci východních Čech hodnocen jako poměrně unikátní. Poslední srovnatelný depot byl nalezen v roce 1953. Úsměvnou zajímavostí je, že ho našel pes. Při procházce se svým pánem ...

  Těšetice-Kyjovice Depot šálků velatické kultury

  Hromadný nález šálků velatické kultury z doby bronzové. Depot obsahoval větší počet kotlíků, několik mís a velkou mísovitou nádobu. Depot byl nejspíše spjat s nějakým přísežným rituálem, jehož součástí ...

  Poklady, depoty, obětiny...

  Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku v Městském muzeu v Bechyni od 13.6.2014 do 15.9.2014. Výstava v Městském muzeu v Bechyni ukáže návštěvníkům výběr nejzajímavějších jihočeských depotů bronzových ...

  Krása ukrytá v bronzu

  ... s jednotlivými úkony vedoucí k záchraně nálezu, od samotného vyzvednutí archeology po procesy restaurování a to na příkladu vzácných depotů z doby bronzové z oblasti Turska, Velkých Číčovic a Středokluk. ...

  3.20.2 Opracování jantaru - dílna

  Na Starém Hradisku bylo při plavení zkoumaného materiálu nalezeno početné množství polotovarů, odpadu, zmetků i hotových jantarových korálků různých tvarů a velikostí. Těmito nálezy bylo potvrzeno, ...

  3.07.4.2.6 Výrobky - části vozů

  ... pásky, jsou hladká a mají průměr 7-11 cm a šířku jenasi 1-2 cm nebo jsou složena ze dvou půlkruhových mezi sebou spojených pásků. Kromě oppidálního prostředí se vyskytují i v depotech, kde jsou vyrobeny ...

  3.07.4.2.2 Výrobky - nástroje ke zpracování kovů - kladivo

  ... pak od časné doby laténské a široká škála kladiv je užívána zejména ve střední až pozdní době laténské, kdy se vyskytují nejen na sídlištích a oppidech, ale jsou i součásti depotů železných nástrojů a ...

  3.07.4.2.2 Výrobky - nástroje ke zpracování kovů - pilník

  K doplňkovému nářadí ve výbavě všech kováren (kovářských dílen) patřily i pilníky, nalézané velmi často na sídlištích i oppidech. Pilníky rozlišujeme podle průřezu na plochý, čtyřhranný, polokruhový ...

  3.07.4.2.3 Výrobky - nástroje ke zpracování dřeva - sekera

  ... již od doby halštatské (od stupně R HC) do pozdní doby laténské (LT D), na oppidech, a také velmi často v depotech železných nástrojů a nářadí, a to již od pozdní doby halštatské (např. Vráž u Písku) až ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - radlice, rádlo

  ... krátkou násadou, Kolín; délka 17,1 cm Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV Kresebná rekonstrukce rádla: A střední až pozdní ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - kosa

  Kosa sloužila ke sklizni plodin a obilovin. Lhotice Kosa délka 36 cm, Kolín Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV, ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - motyka

  Tento nástroj je velmi častým nálezem na pozdně laténských sídlištích a oppidech, a vyskytuje se i v depotech železného nářadí a nástrojů. Při práci s půdou (zeminou), jako např. při stavbě a hloubení ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - rýč

  Dřevěný rýč byl ve spodní části, která se zarývala do země osazen železným kováním. Kování rýče, šířka cca 25 cm, výška 27 cm, Kolín Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit ...

  3.07.4.2.5 Výrobky - součásti staveb a zařízení - klíče, zámky

  ... k uzavírání (uzamykáni) truhel, skřiní a skříněk, a byly vyráběny v naprosté převaze ze železa, výjimečné pak z bronzu. Patři rovněž k běžně nalézaným předmětům z oppid, sídlišť a byly součástí i depotu ...

  3.07.4.2.4 Výrobky - zemědělské nářadí - srp

  Srp byl vyroben ze železa. Srp délka 28,2 cm, Kolín Zdroj: Rybová, A. - Motyková, K.: Der Eisendepotfund der Latenezeit von Kolín, Památky archeologické 1983, LXXIV, str. 96-174  

  Bězdědovice

  Bězdědovice jsou známy nálezem depotu železných předmětů v roce 1997. Obsah depotu tvořily výhradně nástroje, nářadí, stavební a jiné kování, součásti vozu a koňského postroje. V blízkosti se nachází ...

  Analýza bronzové sekery z Hroznětína

  ... hluboké rýhy v těsné blízkosti ostří, rýhy vzniklé při broušení ostří, mělké dlouhé rýhy na břitu a také dlouhé drobné rýhy na týlu a stopy po kovářském náčiní. Sekera se středovými laloky z depotu u Hroznětína ...

  Šteffl, J. a Hentschová, R.: Hradiště Hrádek u Libochovan

  ... to až do naší současnosti. Druhá část se zabývá depoty z doby bronzové pocházející z blízkého okolí hradiště. Není totiž stále vyloučeno, že by mezi Hrádkem a depoty nemohla existovat nějaká bližší spojitost. ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo