Dále se vyráběly i luxusní výrobky, např. millerfiorové nádobky ze skla několika barev - Strakonice, Staré Hradisko, Stradonice, Požaha u Jičiny, Závist. Výrobky pocházejí z východního Středomoří či jižní Itálie.

strakonice Aryballos w

Strakonice - zlomek nádoby Aryballos, import z východního Středomoří, Ha D 2,3–LT A

stare hradisko sklo nadoba1w

Staré Hradisko - zlomek nádoby, technika „Millefiori“, Importy z východního Středomoří či jižní Itálie, LT C2–D1

 stradonice sklo nadoba1w

Stradonice - zlomek nádoby, technika „Millefiori“, Importy z východního Středomoří či jižní Itálie, LT C2–D1

 stradonice sklo nadoba2w

Stradonice - zlomek nádoby, technika „Millefiori“, Importy z východního Středomoří či jižní Itálie, LT C2–D1

zavist sklo1w

Závist - zlomky skleněných nádob, LT C2–D1