Keltoi 1994-2017
  Vyhledat:
  Vyhledat pouze:
  Nalezeno celkem 50 výsledků.

  Čižmářová Jana

  Archeoložka, autorka Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Medailon autorky Narodila se 17. srpna 1950 v Brně. Po absolutoriu studia prehistorie na Filozifické fakultě UJEP v Brně v roce 1973 ...

  3.37 Olovo

  ... bronzových předmětů. Nálezy přímo olověných předmětů jsou minimální – např. kolečka s loukotěmi ze Závisti (Drda – Rybová 2008) nebo z Dobšic u Znojma (Čižmář, Z. 2007); Olověná destička pro zkušební ...

  3.03.8 Výroba látky - nálezy

  Nálezy přímých dokladů výroby textilu V našich podmínkách se předměty z organického materiálu nedochovávají. Jedná se o zbytky zakonzervované u kovového předmětu - látka ulpěla na kovu a byla prosycena ...

  3.11.1 Vybavení - mincovní destičky

  ... Z 31 provedených analýz bylo odléváno zlato v 15 destičkách a v 16 bylo odléváno stříbro. Největší dochovaná destička obsahuje 12 důlků. Zdroj: Čižmář, M.: Mincovnictví na keltském oppidu Staré Hradisko, ...

  3.11.1 Vybavení - razidlo

  ... razidlo Olověná destička se zkušebními ražbami malých stříbrných mincí s koníčkem Železný kotouč s důlkem uprostřed, v němž byla snad původně bronzová vložka s mincovním reliéfem Zdroj: Čižmář, ...

  3.07.4.2.2 Výrobky - nástroje ke zpracování kovů - kladivo

  Kováři užívali kladiva různých velikostí, tvarů a funkcí. Dvě kladiva z Bezdědovic patří do skupiny kladiv tzv. sedlíkovitá kladiva, která se používala tak, že se přikládala nebo pokládala na zpracovávaný ...

  3.06.3.2 Ztracená forma

  Výrobek byl nejprve vymodelován, např. z vosku, včetně všech detailů výzdoby. Poté byl voskový model obalen keramickou hlínou a po vyschnutí vypálen. Vosk se nám ztratil a uvnitř vznikl dutý prostor – ...

  Kunštát - nález keltského opasku

  ... o unikátní kompletní opasek z doby laténské. Na místě byla proveden záchranný archeologický výzkum archeoložky Muzea regionu Boskovicka Mgr. Zuzany Jarůškové (za účasti Mgr. Čižmáře z Ústavu archeologické ...

  3.20.1 Dovoz jantaru

  ... Jako příklad lze uvést mimořádně velké množství jantaru nalézané na oppidu Staré Hradisko, které dokládá napojení oppida na dálkovou tzv. jantarovou stezku (Čižmářová 1996). Ovšem i v tomto případě narážíme ...

  Gabréta = Šumava?

  ... Velká Germánie Klaudia Ptolemaia. Praha - Br-no. Waldhauser, J. 2001: Encyklopedie Keltů v Čechách. Praha. Waldhauser, J. 2014: Maskovitá časně laténská spona z Hradištka ve středním Polabí. In: J. Čižmářová, ...

  Bořitov

  Lokace: Okres: Blansko, Jihomoravský kraj Období: paleolit, eneolit, doba bronzová, halštat, Keltové, doba římská, Slované Historie obce Bořitov a výzkumy na jeho území (stránky obce Bořitov)   ...

  Alexovice

  ... zvířecích a lidských kostí. Literatura: Meduna J.: Die laténezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren, 1980, FAM XI, Brno Čižmář M.: Nálezy lidských kostí na moravských sídlištích doby ...

  Výstava Keltové a Staré Hradisko

  ... zemským muzeem, že výstava bude v obci déle, a to do konce srpna 2008. Scénář výstavy je z dílny PhDr. Jany Čižmářové a výstava doporučujeme za návštěvu. Zajemci o prohlídku nechť se v dostatečném předstihu ...

  3.13.1 Kámen | Žernov

  Ukázka výrobků z kamene Kamenné žernovy, Staré Hradisko

  3.11 Mince

  Významným druhem nálezů jsou mince (registrovaným již v počátcích archeologického, či spíše vlastivědného bádání - nejstarší a také největší poklad keltských zlatých mincí byl v Podmoklech u Rokycan ...

  Dárci, sponzoři, dobrovolníci

  Líbí se vám naše činnost? Děkujeme za každou Vaši podporu. Podívejte se na informace pro sponzory a dárce, jsou zde. Pro dobrovolníky jsou info zde, děkujeme. Seznam dárců. Budete-li chtít přispět, můžete tak učinit na uvedená čísla účtů, děkujeme.

  Keltoi je členem

  exarc-logocas-logo